Chiến dịch Digital Marketing của Nokia #Los8N8

Chiến dịch Digital Marketing tung sản phẩm Nokia N8 do Wunderman Buenos Aires tại Argentina thực hiện  dựa trên nên tảng Twitter: người chơi sẽ cùng chinh phục, làm cho 8 người nổi tiếng (celebrities) follow mình trên Twitter. Tám (8) người chơi đầu tiên đạt mục tiêu sẽ nhận được một chiếc điện thoại Nokia N8.
Một số thông tin thêm về chiến dịch


Website chính thức của chiến dịch , cũng như các thông tin thêm 8 celebritiesKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi nhận xét, vui lòng dùng Tên riêng hoặc Nickname, không chấp nhận Tên miền, Thương hiệu, Từ khóa.