USP: Điểm Nhấn khác biệt


Khái niệm USP (Unique Selling Proposition) - điểm nhấn khác biệt và cách tạo ra USP bằng 6 chiến lược khác biệt hóa, 3 bước hiện thực hóa trong marketing.

Tự học Digital Marketing


Bạn khao khát việc vào ngành Digital Marketing hoặc muốn tự nâng cấp bản thân nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đi? Đây có thể là một câu trả lời thích hợp cho bạn.

Digital Marketing Technology Landscape


Tóm tắt: 

Thế giới công nghệ cho marketing bao la rộng lớn, với danh sách cập nhật mới nhất có tới 3,8k công ty cho nhiều mục đích khác nhau nhưng không phải ai cũng có đủ thông tin để hình dung bức tranh toàn cảnh.

Xu hướng tích hợp iPaaS (integration-platforms-as-a-service) được dự báo sẽ lên ngôi trong thời gian tới.

Trong việc ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp, việc triển khai một cách toàn diện, chọn lựa công cụ đủ tốt và có nhân sự có kỹ năng cần thiết để vận hành là ba yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả.

Cơm thêm: Giới thiệu các công cụ được chúng tôi sử dụng.