Thứ hạng website được Google tính toán bằng 10.000 thuật toán

Bing kết hợp với Facebook và tuyên bố  dùng 1000 thuật toán để tính toán thứ hạng website so với  200 thuật toán của Google. Tại PubCon tháng 11/2010, Matt Cutts tiết lộ về cách tính toán của Google lên đến 10.000 thuật toán.Nhiều năm trước, Google cho biết có hơn 200 thuật toán để xếp hạng trong máy tìm kiếm. Điều này cho thấy độ phức tạp cho quyết định vị trí một trang web.

Bing tuyên bố về số thuật toán vào tháng 10/2010, Google đã đáp trả vào ngày hôm qua. Tại hội nghị PubCon tháng 11/2010, Matt Cutts - người đứng đầu Google’s spam fighting team cho biết Google sử dùng hơn 200 cách thức tính toán, mỗi cách tính toán có hơn 50 biến thể khác nhau để xếp hạng website.

Nhân 50 với 200, chúng ta có con số 10.000 cách tính toán, gấp 10 lần Bing. Matt Cutts cho biết ông không muốn lao vào cuộc chiến số lượng thuật toán, ông chỉ  đưa con số để trả lời cho câu hỏi của Barry Schwartz, biên tập viên của Search Engine Land.

Chúng ta không nghi ngờ Google có 50 biến thể cho 200 thuật toán. Chúng ta cũng không nghi ngờ Bing sử dụng hơn 1000 thuật toán để xếp hạng website. Nhưng có nhiều thuật toán hơn thì  kết quả tìm kiếm có tốt hơn không?

Việc so sánh như thế thật vô nghĩa.


1. In Bing, we look at more than 1000 signals to try and get you the best result.
2. Thông tin : http://searchengineland.com/bing-10000-ranking-signals-google-55473

Nguồn :  Inside Digital Marketing Agency  (dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi nhận xét, vui lòng dùng Tên riêng hoặc Nickname, không chấp nhận Tên miền, Thương hiệu, Từ khóa.