Header Ads

[video]Tương lai của Màn hình đa chạm, Digital Display với Corning và Microsoft

Có lẽ chưa có nhiều người biết về Corning, công ty sản xuất Gorilla Glass - màn hình chạm cho Droid, iPhone 4, Galaxy tab.. với hơn 400 triệu sản phẩm được bán ra toàn cầu. Hãy xem tầm nhìn của Corning và Microsoft về tương lai màn hình chạm, 3-D holographic và ảnh hưởng digital display trong cuộc sống của chúng taVà video mới nhất, cách đây khoảng 1 tuần Oct 25, 2011, từ Microsoft

Productivity Future Vision (2011)
Microsoft Sees the Future, and It's Extremely Floaty Data hovers all around, at home and at workCòn bạn, bạn nghĩ tương lai sẽ như thế nào?

Không có nhận xét nào

Khi nhận xét, vui lòng dùng Tên riêng hoặc Nickname

Được tạo bởi Blogger.