Quảng cáo Facebook 2012 - Những số liệu đáng lưu ý

Ngành tài chính, F&B, Bán lẻ, Game và Giải trí chiếm 70% số lần xuất hiện các quảng cáo trên Facebook. TBG đã tổng hợp từ 326 tỉ lượt xuất hiện của banner, trải rộng 205 quốc gia để mang lại một report giúp chúng ta có cái nhìn toàn cảnh.

Các bài viết về cung cấp số liệu cho Online Marketing 2012
Phần 2: Thống kê về quảng cáo Facebook 

Số liệu được phân tích dựa trên các dữ liệu thô trên đây

Nếu bạn quảng cáo để tăng fan, mời tham dự cuộc thi, thêm bạn... trong môi trường Facebook, chi phí sẽ rẻ hơn với quảng cáo để dẫn link về website (off-Facebook). Đáng lưu ý là nếu ở Q2.2011 chênh lệch chỉ  29%, hiện nay sẽ rẻ hơn 45%.

Năm ngành: Ngành tài chính, F&B, Bán lẻ, Game và Giải trí thống trị số lần hiển thị trên Facebook. Trong 10 quảng cáo đăng trên Facebook thì có tới 7 quảng cáo thuộc các ngành này.
Xem chi tiết về report tại đây:   TBG Digital Presentation - From: Kenneth Lillie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi nhận xét, vui lòng dùng Tên riêng hoặc Nickname, không chấp nhận Tên miền, Thương hiệu, Từ khóa.