Facebook Cover với hình ảnh Real Time Đầu Tiên trên Thế giới

Zaraguza tuyên bố đã tạo ra Real time Facebook Cover Image đầu tiên trên thế giới!  Một cách làm thông minh, mang lại trải nghiệm thú vị thay cho những hình ảnh tĩnh tẻ nhạt.

In 2010 and 2011 we were the most frequently awarded digital agency by Zlaty Klinec and in 2012 we were placed in the TOP 10 agencies in the world list by Facebook.
Cùng khám phát cách thực hiện Facebook Cover với hình ảnh cập nhật liên tục qua video giới thiệu dưới đây:Zaraguza Digital đã mang lại cho Facebook Cover Photo vốn là hình ảnh tĩnh một trải nghiệm mới với hình ảnh kết hợp với webcam. Cứ 15 giây hình ảnh cover sẽ thay đổi tự động, bạn có thể bấm refresh để xem hình mới. Bạn có thể trải nghiệm cách làm mới tại Zaragura Fanpage.

Một số hoạt động có thể ứng dụng cách làm này: tường thuật các sự kiện offline, thể thao hay đơn thuần là trực tiếp các hoạt động tại công ty như All hand meeting, Branstorming..

Một số hình ảnh trong clip:

Theo bạn đây có phải một xu hướng mới trong thời gian tới không?

1 nhận xét:

Trần Duy Ninh nói...

Giờ mới biết cái này, hay qa' :D

Đăng nhận xét

Khi nhận xét, vui lòng dùng Tên riêng hoặc Nickname, không chấp nhận Tên miền, Thương hiệu, Từ khóa.