Nielson | Global Ecommerce Report: Evolution or Revolution?

Đọc và tải báo cáo từ Nielson Gloal về Ecommerce với nhiều thông tin đáng chú ý cho những bạn nào quan tâm tới ngành Thương Mại Điện Tử


Tải báo cáo tại đây: Nielsen | Global ecommerce report -august 2014

Một số nội dung đáng chú ý:


Xem trực tiếp hoặc tải về :
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi nhận xét, vui lòng dùng Tên riêng hoặc Nickname, không chấp nhận Tên miền, Thương hiệu, Từ khóa.