Tình yêu & Hôn nhân


Vườn Địa Đàng đã mất nhưng tôi đã tìm thấy chàng và tôi hài lòng với điều đó. 
Mart Twain

Hầu hết chúng ta đều sợ tuổi già, cứ mỗi năm mới lại có thêm tuổi mới. Chúng ta nỗ lực trong tuyệt vọng để mình trẻ hơn. Nhưng chúng ta quên mất, thêm tuổi chúng ta sẽ có được sự bù đắp về mặt tri thức, sinh ra từ những kinh nghiệm được tích lũy dần của chúng ta.

Hơn 30 tuổi, đi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời tôi quan tâm nhiều hơn tới việc mình cảm nhận thế nào, tại sao mình hạnh phúc hay bất hạnh. Tôi cũng trải qua sự thay đổi về việc nhìn nhận hôn nhân, tình yêu  - những vấn đề chỉ có thể tự học trong quá trình tự trưởng thành. Phải chi những thử nghiệm ấy không đắt giá đến vậy!

Chia sẻ những gì tôi học được có thể là những thông tin hữu ích cho cuộc sống của bạn, vì cuộc đời không chỉ có thế giới "digital".

Digital Transformation: Chiến lược digital của doanh nghiệp thương mại điện tử

Hầu hết các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam chỉ dùng digital như một kênh marketing, lướt đi trên bề mặt của kỷ nguyên digital. Khi chạm vào lõi của sản phẩm, ứng dụng digital như hạt nhân của doanh nghiệp, nó sẽ thay đổi kết quả và mô hình đáng kể, mở đường cho kỷ nguyên Digital Transformation của doanh nghiệp.


Social Listening

Tại Việt Nam, ba sản phẩm khá phổ biến là là SocialHeat, Boomerang & BuzzMetrics. Hiện tại, công ty tôi đang dùng SocialHeat của Younet.

1. SocialHeat
Nguyen Hai Trieu / CEO
trieunh@younetmedia.com
M: 0913-674-095