Digital Transformation: Chiến lược digital của doanh nghiệp thương mại điện tử

Hầu hết các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam chỉ dùng digital như một kênh marketing, lướt đi trên bề mặt của kỷ nguyên digital. Khi chạm vào lõi của sản phẩm, ứng dụng digital như hạt nhân của doanh nghiệp, nó sẽ thay đổi kết quả và mô hình đáng kể, mở đường cho kỷ nguyên Digital Transformation của doanh nghiệp.


Social Listening

Tại Việt Nam, ba sản phẩm khá phổ biến là là SocialHeat, Boomerang & BuzzMetrics. Hiện tại, công ty tôi đang dùng SocialHeat của Younet.

1. SocialHeat
Nguyen Hai Trieu / CEO
trieunh@younetmedia.com
M: 0913-674-095Tốc độ thay đổi: Nhanh hơn không tốt hơn!


"Chúng ta hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao" - Peter L. Bernstein

Chúng ta không thể biết trước tương lai. Hãy nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong khoảng 10 năm qua, toàn những chuyện bất ổn, kể cả đời sống và công việc của bạn, đầy những điều không ai ngờ đến. Không ai đoán trước được đời mình, cuộc sống thật bấp bênh và tương lai mù mờ. Điều này không tốt cũng chẳng xấu. Nó là như thế, giống như không khí và trọng lực vẫn đang tồn tại.

Tại sao cùng một tình trạng giống nhau, một số người thành công, một số người thất bại, vô số công ty đóng cửa trong khi một số công ty ngày càng thịnh vượng?

Với nghiên cứu đầy công phu trong vòng 9 năm với hơn 20 nhà nghiên cứu, Quyển sách "Vĩ đại do lựa chọn" của Jim Collins đã mang lại những kết quả hết sức bất ngờ và kinh ngạc. Chẳng hạn như việc mù quáng tin rằng lãnh đạo trong một môi trường hay thay đổi đòi hỏi những hành động và quyết định nhanh chóng là cách tốt nhất để.. thất bại.