Hiển thị các bài đăng có nhãn social listening. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn social listening. Hiển thị tất cả bài đăng

Social Listening

Tại Việt Nam, ba sản phẩm khá phổ biến là là SocialHeat, Boomerang & BuzzMetrics. Hiện tại, công ty tôi đang dùng SocialHeat của Younet.

1. SocialHeat
Nguyen Hai Trieu / CEO
trieunh@younetmedia.com
M: 0913-674-095