Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn leadership. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn leadership. Hiển thị tất cả bài đăng

Quân tử bất khí

2/23/2015
Trong mấy tháng qua làm việc tại VinGroup, nhìn một tập đoàn bùng nổ về số lượng nhân sự, về số lượng dự án.. tôi thực sự khâm phục những ng...Read More

Năng lực trực thăng

3/08/2014
"Lý Quang Diệu có thể gọi một cách chính xác là cha đẻ của nước Singapore hiện đại. Ông đã thực hiện nhiều chính sách được cả châu Á h...Read More
Được tạo bởi Blogger.